Productie

Wij kunnen heel het jaar door de beste kwaliteit garanderen omdat wij gebruik maken van de modernste teelttechnieken. Ook beschikken wij over een grote hoeveelheid assimilatiebelichting waardoor wij ook in de wintermaanden onze A1-kwaliteit kunnen garanderen.

In de kwekerij groeien de lelies onder de meest ideale omstandigheden, zoals CO2, belichting en een binnenscherm. Elke dag wordt er één keer geoogst. De lelies worden gesorteerd zodat elke bos uniform is qua knopgrootte, lengte en takgewicht. Na de oogst worden de lelies direct in gekoeld vers water gezet. Vervolgens worden de lelies gekoeld, zodat ze vers via een erkend transportbedrijf op de veiling aangevoerd kunnen worden. Er wordt gestreefd naar een constante kwaliteit en aanvoer. Het bedrijf onderscheidt zich dan ook in het produceren van grote uniforme partijen.

Momenteel wordt ca. 20% direct verhandeld. Uitgangspunt bij de directe handel is dat er iedere dag voldoende lelies voor de klok kunnen worden aangevoerd. Er is voldoende ruimte voor uitbreiding in de directe handel. Wij zijn graag bereid om maatwerk te leveren op het gebied van lengte, rijpheid en sortering. Wij zijn dan ook een flexibel bedrijf dat altijd voor zijn klanten klaar staat. Als het gaat het om een speciale bestelling op maat of een spoedbestelling, bij ons in alles mogelijk.

Daarnaast hecht Bloemkwekerij CPM van Dijk veel waarde aan persoonlijk contact met afnemers. Ieder jaar organiseert het bedrijf een leuke activiteit voor haar grootste afnemers, waarbij gezelligheid en informeel contact bovenaan staan. Daarnaast zijn inkopers altijd van harte welkom om eens te komen tuinen!